kosiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jak brzytwą cięta. Ranek był niezwykle jasny i miły. Słonko wyzierające z pomiędzy szczytów olszyny, zdawało się uśmiechać do świata. Jak okiem dojrzeć, wzdłuż wtłoczonej w las polany migały koszule kośców i chusty rozbijaczek; jak uchem dosłyszeć, rozlegały się echa ostrzenia kos i śpiewu. Od strony zaścianka ciągnął klucz podlotków, niosących koścom śniadanie. Dreptała między nimi i Elżunia, najmłodsza siostra jego. Przywitała go czule, wrę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czarnyszewicz, Florian 1953. Wicik Żywica. Powieść, Buenos Aires : Lasecki i Olsiewicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.