kostno-więzadłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W. Sidorowicz (131) dostrzega poważne niebezpieczeństwo w jednostronnym treningu. W wyniku stałych obciążeń tych samych mięśni oraz punktów kostno-więzadłowych zaczynają występować bóle okostnej i stawów, obserwuje się deformacyjne zmiany w stawach a nawet naderwania mięśni i złamania kości. Zmiany takie obserwował autor u zawodników pod wpływem obciążenia biegowego i chodu sportowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Starosta, Włodzimierz 1975. Symetria i asymetria ruchu w sporcie. Z badań łyżwiarstwa figurowego, wrotkarstwa figurowego, gimnastyki artystycznej, lekko­atletyki, kajakarstwa, Warszawa : Sport i turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.