kotwiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do większych i bardziej znanych bitew stoczonych przez oddziały i brygady party¬ zanckie AL z niemieckimi jednostkami wojskowymi i policyjnymi należą: bitwa pod Rąblowem (11.V.1944), bitwa w Lasach Parczewskich (20.VII), bitwa pod Ewiną w Lasach Kotwińskich (13.IX), bitwa w Lasach Suchedniowskich (16—19.IX), bitwa pod Gruszką (29.IX); największą z nich była bitwa partyzancka prowadzona w dniach 9—25.VI. w Lasach Lipskich, Janowskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.