koziarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie wiele w niej pyłu i -y; z białor. Kacrpbiua; kozierożec ‘kozioł’: Ona [wróżka] mu każe w straszliwym napiewie: Idź kozierożcu P III 99; SW zna tylko koziorożec, m. inn. w znaczeniu ‘kozieł skalny'; koźlar ‘koziarz, kobziarz, dudarz': przyszedł ~ i gęślarz, ofiarnicy pogańscy GW 55:183 (w tłumaczeniu z białoruskiego) ; kralkci ‘dziesiątka, dyska’: Więc ujął karty, liczy: tuz, król, ~ , dama, walet Db2 31; w SW oznaczone jako stpolskie, podany tu przykład;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.