krążowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z kinematyki ruchów krążkowania oscylacyjnego wynika, że działanie deformujące narzędzia oscylacyjnego jest znacznie większe, niż przy nagniataniu tocznym zwykłym (krążowanie — rys. 30), gdyż narzędzie atakuje każdy występ mikronierówności powierzchni wyjściowej z różnych stron tak, że występuje jakby wielokrotne rozciąganie metalu, w rezultacie czego podatność na odkształcenie plastyczne zwiększa się i działanie deformujące wzrasta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Laber, Stanisław 1985. Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem, Zielona Góra : Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.