kręcić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gady. Perspektywa zerwania na czas pewien z Indjami ucywilizowanemi oznaczała dla mnie kojące wyzwolenie się z zaklętego koła turystyki, po którem od stacji do stacji, od hotelu do hotelu, od zabytku do zabytku kręciliśmy się: ja, moje kufry i mój boy,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Goetel, Ferdynand 1933. Podróż do Indyj, Warszawa : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnogaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.