kręcielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wnioski dla charakterystyki formantów: -ski (też w postaci -cki), -alski można wysnuć z pracy P. Smoczyńskiego. Mówiąc o wpływie imion własnych na apelatywa, zajmuje się grupą takich wyrazów jak: ciekawski, fikalski, gadulski, gapski, gderalski, guzdralski, jąkalski, kręcicki, kręciejewski, kręcielski, krętalski, łebski, nowobogacki, potrzebowski, spóźnialski, safandulski, umizgalski, wiercieki, wścibski, wygodnicki, zapominalski. Tego typu wyrazy uważa za powstałe niewątpliwie na wzór nazwisk na -ski, -cki, czego dowód widzi, poza ekspresyjnością tych wyrazów, w późnym ich powstaniu oraz w ich rzeczownikowej, a nie przymiotnikowej, wartości13  14. Xie jest więc wykluczone, że wiele z tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jodłowski, Stanisław 1971. Studia nad częściami mowy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.