krajobrazowo-przyrodniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) popularnego „obraźnictwa”62. Są jednak wśród nich dokonania dowodzące próby „przekładu ” dzieła na impresjonizm malarski poprzez odwołanie się do wyobraźni baśniowo-romantycznej, uwzględnienie gwałtownego ruchu, drgań światła i ekspresji twarzy63. Zależności były obustronne, bo ubiegłowieczne malarstwo i ilustracje stanowiły ważny czynnik inspirujący Trylogię, formujący jej wyglądy plastyczne, treść, język, motywy batalistyczne i krajobrazowo-przyrodnicze (np. step, mogiła, koń, malowniczy klucz żurawi jako istotne elementy obrazu powieściowego)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazan, Bogdan 1993. „Impresjonizm” Trylogii Henryka Sienkiewicza. Analiza, interpretacja, próba syntezy, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.