kramnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziś kooperatywa towarowa. Na czele tych kooperatyw stoją księża, którzy z ambony nawołuju do popierania własnych „kramnic“ czyli sklepów, w Małopolsce Wschodniej, byli oni nawpól rolnikami, nawpół karmarzami. Dzięki polityce ukraińskiej opuszczają Żydzi wsie, ¡migrują do miast, wyparci ze swych warsztatów pracy i tu zakładają nowe kramy, parcelując i rozdrabniając istniejące już kramy i sklepy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.