kramski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1774 roku znalazła się przed sądem referendarskim sprawa gromady wsi królewskiej Kramska skarżącej się na dzierżawcę wsi Józefa Rudnickiego, burgrabiego inowrocławskiego. Na skutek skargi wójta i całej gromady kramskiej o to, że Rudnicki wymusza nadmierne robocizny, dodatkowe czynsze, dalekie podróże nie kompensując ich pańszczyzną, odbiera chłopom grunta nie przejmując równocześnie obowiązku podatku z tych gruntów itp., wyznaczona została na grunt komisja 80...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.