kredensować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 324 Józef Trypućko kosa 27(5, 725 kosarz 275 kosiarz 275 koska 725 kosm 301 kosmorama 725 ‘kostiumować 541 kostiumowany 541 ‘kostrzewa 725 kostrzyca 725 kostur 174 kosztować (z dat) 08(5 kosztur 174 kośba 294 kościany 314 koście (npl) 428 ‘kościoł 89 kościółek 84 kościół 89 kościółek 84 kościsko 295 kotew 301 kotkowy 302 kotwica 301 kować 542 koz (gpl) 90 kozacze (lsg) 357 Kozaki (npl) 365, (apl) kozera 44 kozieł 14 ‘kozierożec 14, 725 koziorożec 725 kozlica 154 Koźminek 154 koźlar 725 ‘koźlisty 318 kolczyk 84 kórz się (imp) 110 krajać 533 krajczowie (npl) 451 ‘krajna 187 krakać 522 Kraków 88 Krakowski 200 kralka 725 kraina 332 kranmica 285 kramik 267 kramy (ipl) 376 krańce (npl) 221 kranioskopja 725 krańce (npl) 221 krasawica 725 kraska 725 krasny 147 krasomóstwo 201 kraso w ać 725 kraśny 147 ‘krążyć 574 kreacyą (asg) 401 kreda 38 kredens 725 kredensować 725 kredka 38 kres 38 kres 38 kreska 38 kreska 38 kreskowanie 38 kreślić 38 kreślić 38 kreta 38 ‘kretański 4 krótka 38 371 krew’ 245 ‘krewien 438 krewnę (asg) 451 Krewo 334 kręcicielstwo 725 kręglarnie (gsg) 399 kręto 601 ‘kroczyć 725 ‘krój 88 ‘kroi 101 ‘królewski 101 ‘królik 101 krom 660 krop’ (imp) 245 ‘kropliście 601 ‘kroplmi (ipl) 421 krosna (fem) 342 krosno 342 krośna 160 krotochwila 198...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trypućko, Józef 1957. Język Władysława Syrokomli (Ludwika Kondratowicza). Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX. [T.] 2, Uppsala : A.-B. Lundequistska Bokhandeln
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.