kredytowo-kontraktacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mianem systemu nakładczego, przez pewną analogię do form organizacyjnych pierwszej fazy rozwoju kapitalizmu, określa się również system powiązań podporządkowujących rolnictwo kapitalistycznym zjednoczeniom monopolistycznym. Rozwinięty system porozumień kredytowo-kontraktacyjnych między rolnikami a koncernami przem. i handl. doprowadza do tego,że rolnik przestaje być faktycznie przedsiębiorcą, a staje się siłą roboczą przedsiębiorstwa spełniającego niejako rolę nakładcy; organizacje nakładcze dostarczają gospodarstwom rolnym kredytu i środków produkcji, a zakupują produkty, zajmując się następnie ich przetwarzaniem 1 sprzedażą. Ten proces integracji pionowej (—► inte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.