krenelażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) egip. i mezopotamską. Są wśród nich ruiny świątyń na planie prostokąta z filarowymi lub kolumnowymi pomieszczeniami o ścianach krytych stiukiem i polichromią (Dżebel-Ram, poł. II w.; Ruwafa, 2 poł. II w.) oraz grobowce skalne o arch. fasadach, schodkowych lub krenelażowych zwieńczeniach i dekoracji rzeźbiarskiej, opartej na motywach figuralnych i animalistycznych (nekropole w Midian i Hadżra, I w.). Rzeźbę reprezentują pełnoplastyczne posągi królów i reliefy figuralne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.