krewniaczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Grupy obligatoryjnie rozwinięte zawierają konieczny człon podrzędny o charakterze przydawkowym (determinator konieczny)9, np. Alboinus przechodząc przez włoskie państwo za czasu Honorata arcybiskupa zaszedł do Mediolanu TylkStrom 46; Krewniaczkowie za czasu wojny pozabierali mu fortuny Kaczk (SW VII 6); Za czasów króla Leszka można było mówić: „moja żono”, ale za czasów króla Leszka byliśmy barbarzyńcami KrasPan 8; zdobycie polskim mieczem i polskim ruchem ekonomicznym utraconego za dni Łokietka Morza Bałtyckiego SzujRozt 314; Zboże [...] za dobrej drogi na szpichlerz [!] wywieźć HaurOek 63; Za pano...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.