krobeczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niekiedy uproszczeniom takim towarzyszą drobne błędy w rozumieniu tekstu. Tak więc uroczo prosty dwuwiersz ks. IV (85—6): W krobeczce z prostej kory podaje zebrane Bruśnice świeże, jako jej usta rumiane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.