krwinkomocz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo energicznego leczenia strofantyną, wziewaniem tlenu, penicyliną, phenerganem, testosteronem, hypertonicznymi roztworami glukozy, stan chorego szybko się pogarszał. Narastała duszność i niepokój. Od 3 dnia pobytu w szpitalu, wystąpiło mierne krwioplucie. Poziom mocznika wzrósł do 157 mg°/o. W obrazie EKG wystąpiły cechy rozlanego uszkodzenia mięśnia serca. W moczu zwiększył się krwinkomocz czerwony i pojawiły się wałeczki ziarniste. Diureza dobowa wahała się od 0,8 do 1,5 1, RR od 190/110 do 170/110 mm Hg. Dno oczu nie wykazało zmian...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.