krypto-pismo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) siała ona być jakiegoś rodzaju szyfrem czy krypto-pismem, to znaczy, należało bądź zrozumieć, jakie wartości i w jakim porządku podstawiać pod 628 stron tego chaosu, bądź też znaleźć jakiś klucz generalny, dzięki któremu stanie się cud i tekst nagle ożyje...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.