krypto-pytanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dziedzinach życia i myśli człowieka13. Czyli: według Herdera pytania o pochodzenie języka nie można sensownie postawić jako pytania autonomicznego; jeśli, jak zobaczymy, pytanie to w odnośnych tekstach jest faktycznie przez Herdera stawiane, to w swej najgłębszej treści jest ono jednocześnie krypto-pytaniem o status ontologiczny człowieka — o jego istnienie (pochodzenie), myślenie itp., co znajduje rozwiązanie w duchu panteistycznych idei filozoficznych Herdera. W ramach jego systemu słowa takie, jak „pochodzenie”, „początek” itp. w odniesieniu do czło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.