kryptoanalityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiska badacza wobec języka. Tak zwane stanowisko kryptoanalityczne jest punktem widzenia obserwatora, który nie zna językowego kodu; można by to przyrównać do sytuacji kryptoanalityka wojskowego, który musi rozszyfrować pewną zakodowaną przez nieprzyjaciela wiadomość. Przez uważne rozpatrywanie tek...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.