kryptograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapiski kryptograficzne nosiły- zwykle charakter osobistych wynurzeń pisarza, nie związanych z treścią samego dzieła. Już...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Horodyski, Bogdan 1951. Podręcznik paleografii ruskiej, Kraków : Studium Słowiańskie UJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.