kryptokatolicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pisze zatem o swojej sytuacji (nazywają kryptokatolicką). Wyraża się ona w niezgodzie na katolicyzm panujący w Polsce, sprzęgnięty z politycznymi aspiracjami z jednej strony, z drugiej zaś z ludowym obrzędem, gdzie chłopi modlą się czasami do obrazu Ledy z łabędziem, biorąc ją za świętą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZLit - Zeszyty Literackie (Paryż ; War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.