kryptoluterstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wet Ignacy Loyola musiał bronić się wielokrotnie przed zarzutem kryptoluterstwa. Jego pesymizm wart był protestanckiego; zaś takie praktyki, jak samotne odprawianie mszy, dozwolone,. zalecone członkom zakonu — czyż nie godziły w społeczność kultu, nie trąciły podejrzanym indywidualizmem? 12 A więc i Trydent nie po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.