kryptomilitarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4 Tutaj wszakże granice pomiędzy „terroryzmem po prostu”, już to motywowanym, podniecanym politycznie czy ideologicznie, a terroryzmem, który może zdobywać charakter „kryptomilitarny”, „cichowojenny” i międzypaństwowy, ulegają powoli zatarciu. Także strefy rozmaitych pograniczy tutaj przynależą. Wiadomo, że rozmaite państwa ciskały wielkie ilości doskonale sfałszowanego pieniądza papierowego w głąb innych państw, ażeby tak godzonych przyprawić o ekonomiczną inflację i załamania gospodarcze. To...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lem, Stanisław 2000. Bomba megabitowa, 4 dodruk, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.