kryptonimowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na użytek prywatny itd., itd. „Obermann44 — powieść w listach, napisana w 1804 roku i wyprzedzająca „Adolfa44 Constanta o lat dwa- < dzieścia, zignorowana przez współczesnych, powieść, której wyrzekł się sam autor, uważając ją za kryptonimowy pamiętnik osobisty — ma za temat rosnącą melancholię i poczucie osamotnienia w świecie bohatera. Interesowała ona już surrealistów. Ale dopiero krytyk egzystencjalista zdobył się na sformułowanie prawdziwie entuzjastyczne: „Nie ma w naszej literaturze dzieła, które by tak subtelnie malowało siły destrukcyjne życia, które by oddawało równie wspaniały hołd potędze Niebytu44. Obermann postępuje jak przykładowy egzysten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.