kryptonorma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jaspers). Widać stąd, że nie tyle wykraczanie poza świat doświadczany, poza physis, jest dla metafizyki konstytutywne, ile raczej ustalenie ponadludzkiego sensu, porządku normatywnego, wyznaczającego zadania praktyki żyćlOtoej (na przykład kryptonormę egzystencji autentycznej), cechuje w sposób istotny tak rozumianą metafizykę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Horkheimer, Max 1987. Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism, przeł. J. Doktór, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.