kryptoodpowiednik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Skoro reklamom z nieredakcyjnej części gazet odpowiadają materiały kryptoreklamowe w części redakcyjnej, to można przypuszczać, że i ogłoszenia z części nieredakcyjnej mogą mieć swoje odpowiedniki — ściślej — kryptoodpowiedniki w części redakcyjnej gazet. I tak jest w istocie. Zgromadzony w trakcie badań materiał potwierdził to przypuszczenie. W części redakcyjnej dało się znaleźć poszczególne wypowiedzi dziennikarskie, których treść odpowiadała bardzo dokładnie treści niektórych ogłoszeń płatnych. Były to na przykład...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.