kryptoopisowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na narrację. Jego rezultatem może być tylko tzw. synteza faktograficzna, uporządkowana wprawdzie chronologicznie i przestrzennie, nie ujawniająca jednak istotnych powiązań między wydarzeniami (W. Moszczeńska [1968, s. 299] nazywa ten typ syntez kryptoopisowymi i uważa, że większość syntez historycznych ma taki charakter). W narracji eksplanacyjnej teoria dostarcza kryteriów wyboru wyjaśnianych faktów oraz narzędzi pozwalających na wyjaśnienie „takiej a nie innej struktury i i dynamiki rekonstruowanego fragmentu przeszłości” (Topolski 1980,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bednarek, Stefan 1995. Pojmowanie kultury i jej historii we współczesnych syntezach dziejów kultury polskiej, Wrocław : UWr
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.