kryptopanegiryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1659 ukazał się traktat De officiis libri tres, wielokrotnie później przedrukowywany, który służył jako podręcznik etyki chrześc. w szkołach jezuickich. Pod koniec życia O. podsumował swe poglądy na poezję w —» Poecie nowym. Ostatnio ustalono, że O. jest również autorem kryptopanegiryku ku czci Ludwiki Marii Historia albo opisanie wojny szwedzkiej (prawdop. 1660). Wiele utworów O. nie dochowało się do naszych czasów; niektóre znamy z tytułów. Twórczość O. zajmuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.