kryptoperiodyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się nie nad Wisłą, lecz nad Newą. Przeciw tamtejszym reakcjonistom wystąpiła kijowska —► „Gwiazda”. Na ziemiach litew.-rus., gdzie po 1831 poi. publikacje periodyczne były zakazane, powstawały kryptoperiodyki („Athenaeum” J.I. Kraszewskiego). Bezpośrednim następstwem upadku powstania było ożywienie zasilonych przez uciekinierów zaborów — austriackiego, potem pruskiego. W Galicji poeci skupieni wokół noworocz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.