kryptotypowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wywody powyższe dostatecznie, jak sądzę, ilustrują tezę, że formę niektórych języków trzeba badać w sposób bardziej pogłębiony, za pomocą pojęcia kryptotypu, że znaczenie jako całość jest wypadkową czynników fenotypowych i kryptotypowych. Rzecz jasna, istnieją języki, gdzie pojęcie to nie przyniesie nam większego pożytku poznawczego. Ale są i takie, jak hopi, gdzie najistotniejsze kwestie paradygmatyczne wywodzą się z wielce zawoalowanych wzorców, podobnie jak są ludzie, do których życia psychicznego trudno nam dotrzeć. Niewielkiej rangi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Whorf, Benjamin Lee 1981. Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.