krystalochemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cie kryształów; k. geometryczna bada położenia ścian (goniometria) i występowanie —postaci prostych; k. fizyczna — własności fizyczne, zwłaszcza optyczne (optyka kryształów); rentgenografia kryształów — strukturę wewnętrzną; krystalochemia — zależności pomiędzy chemizmem a strukturą oraz pomiędzy własnościami geometrycznymi a fizycznymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.