krytyczno-analityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie tak dosadny pod względem formy, ale może wyższy jeszcze pod względem talentu krytyczno-analitycznego jest drugi artykuł, ogłoszony przez Marksa w „Rocznikach Niemiecko-Francuskich“. W artykule tym zbadał on różnicę między ogólnoludzką a polityczną emancypacją nawiązując do dwóch prac Brunona Bauera w kwestii żydowskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.