krytycznoideowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sądzę, iż Słowacki mógł był stać się dla pisma bardzo wdzięcznym obiektem jakiejś wiwisekcji krytycznoideowej, ale ani Adam, ani Juliusz nie byli w „Kuźnicy”, czy też poza nią, przedmiotem żadnej rewizji. Wielkich romantyków tylko się czciło, nadając im przy tym stosowny, ideowy akcent. Wielkich roman...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźniewski, Kazimierz 1977. Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.