krytycznopoznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) metrycznych. Prof. Gronlund usiłuje określić w niej stopień pewności wyników osiągniętych przy pomocy techniki socjometrycznej, ich słuszność w zestawieniu z wynikami badań osiągniętych innymi metodami oraz zależność tych wyników od czynników osobowych i społecznych. Ta część książki ma więc charakter krytycznopoznawczy i stanowi próbę weryfikacji wartości poznawczej techniki grupowania i postulatów wyprowadzonych z danych socjometrycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.