krytyk-tradycjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Poezja Sandburga, tak samo jak przed nią poezja Whitmana, spotkała się z gwałtownymi protestami krytyków-tradycjonalistów, którzy w niej widzieli samą tylko barbarzyńską bezksztaltność wyrazu i brutalność treści. Słusznie jednak zaznaczono z innej strony, że Sandburg jest brutalny tylko tam, gdzie mówi o brutalnych sprawach dzisiejszego świata z jego bezlitosnymi mechanicznymi potęgami, i że nie trudno znaleźć, zwłaszcza wśród drobniejszych jego wierszy lirycznych, akcenty niepospolitej subtelności, delikatności i rzewności, zarówno gdy patrzy na przyrodę, jak gdy mówi. do człowieka. W całości musimy dziś...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Twórczość - Twórczość (Kraków / War­­­­­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.