krzemianowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KARBONATYZACJA, proces przeobrażenia minerałów gł. krzemianowych, polegający na tworzeniu się węglanów. KARBONIZOWANIE, usuwanie z wełny zgrzebnej resztek zanieczyszczeń rośL przez nasycenie jej rozcieńczonym kwasem siarkowym i następnie wysuszenie w suszarce; w procesie tym celuloza przechodzi w hydroksycelulozę, łatwo dającą się usunąć przez trzepanie. KARBONYL, karbonylowa grupa — dwuwartościo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.