krzemo-cynkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Innym elektrooptycznym urządzeniem pamięciowym jest specjalna lampa fotokatodowa. Katoda tej lampy sporządzona jest z tlenku srebro-cezowego, który emituje elektrony pod wpływem padającego nań światła. Druga elektroda lampy ma własności elektroluminescencyjne; sporządzona jest ona z aktywowanego manganem fosforku krzemo-cynkowego, który emituje promieniowanie świetlne pod wpływem padających nań elektronów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siegel, Paul 1966. Elektroniczne maszyny cyfrowe, przeł. A. B. Empacher, J. Rogińska-Empacher, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.