ksenonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elektronowe l.i. znajdują zastosowanie w technice—*• impulsowej, natomiast oświetlenie l.i. — w technice fot. (błyskowe światło) i filmowej. W projektorach film. bezmigawkowych używa się wyładowczej lampy błyskowej, np. ksenonowej w postaci rurki kwarcowej z wtopionymi elektrodami wolframowymi, wytwarzającej błyski światła o czasie trwania ok. 7400 sek w odstępach co 1/7J sek (zastępujące okresowe przesłanianie strumienia świetlnego przez —> migawkę w projektorze migawkowym); skład widmowy światła l.i., zbliżony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.