książę-posobnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ona się okaże, kiedy już jej ściany dźwigną ku górze? Jak wysoko wydźwigną?... Oderwał się kąsk od bolesnej porażki w starciu z mistrzem, ale naraz błysnęła myśl: a żeli on, książę-posobnik, jest tak wielki jak kościół Świętego Mikołaja w Gdańsku albo i oliwskie oratorium, ważne przecież i okazałe, zaś mistrz Herman von Wida — jak ów przyszły kościół Świętego Jana nad toruńską Wisłą, ciąg| nięty ku niebu?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Leśmian, Bolesław 1974. Poezje wybrane, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.