księstwo-dzielnica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wprawdzie Ruś Kijowska przetrwała jako odrębny organizm państwowonarodowo-kościelny tylko do połowy XIII wieku (nastąpiło wtedy ostateczne rozbicie tego feudalnego państwa na odrębne księstwa-dzielnice zdezintegrowane i skłócone ze sobą, autonomiczne, a więc i słabe, żyjące własnym, „terytorialnym” bytowaniem w izolacji), jej zaś upadek przyspieszyły tylko najazdy Tatarów, a potem destrukcyjna zależność ziem ruskich od chanów, zgubna zwłaszcza ze względu na oddziaływanie cywilizacyjne i duchowe muzułmańskiego Wschodu, to jednak tych potencji duchowych, tych wartości kulturowych, jakie zostały wypracowane w ciągu dwóch z górą stuleci po przyjęciu chrztu, szczególnie w złotym okresie państwa kijowskiego, w wieku XI i na początku XII, wystarczyło na długo, na cały okres starej, dawnej Rusi aż do wieku XII i częściowo XVIII. I to nie tylko dla ziem Rusi-Ukrainy samej,...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Ewangelia 1988. Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowo-europejskie. Śladem Trzeciej Pielgrzymki Jana Pawła II, Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Po­l­ski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.