kujawsko-kielecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ** J. Raciborski Kościół św. Mikołaja, dawny klasztor kanoników regularnych. „Kronika Diecezji Kujawsko-Kieleckiej" 1924, s. 54 - 60, 111 - 120; — Katalog zabytków... T. 5: Województwo poznańskie. Pod red. T. Ruszczyńskiej 1 A. Sławskiej. Z. 6: Powiat kaliski. Opr. T. Ruszczyńska, A. Sławska, Z. Winiarz. Warszawa 1960, s. 19...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Frycz, Jerzy 1975. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.