kujawsko-krzyżacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w Małopolsce i na Mazowszu44. Wszakże badania K. Tymienieckiego wykazały, że stan włodyczy jest wyłączną właściwością Małopolski, nie ma go już Wielkopolska i - co ważne — nie zna go Mazowsze45, ta zatem dzielnica, która była najbliższa terenom, w których obowiązywało prawo zredagowane w NZ46. Czy w tej sytuacji domysł o występowaniu włodyków w ziemi chełmińskiej ma za sobą duże prawdopodobieństwo? Co prawda istnieje wspomniany układ kujawsko-krzyżacki z 1252 r., wielokrotnie omawiany w literaturze47, zawierający trojaką taksę główszczyzn. Jakżeż jednak mamy opierać się na nim, skoro NZ zna tylko jedną skalę okupu dla rycerza, należy zatem do typu wielkopolskiego S. Kutrzeby48, pokrywającego się zresztą z typem mazowieckim49  50...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matuszewski, Józef 1999. Pisma wybrane. T. 1, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.