kulometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chem. zachodzących w badanym roztworze. Metody elektrometryczne stanowią uzupełnienie objętościowych metod analizy ilościowej (—*• objętościowa analiza); stosowane są w przypadkach, gdy w określeniu punktu równoważnikowego (za pomocą wskaźników) przeszkadza intensywne zabarwienie, duże rozcieńczenie, mętność analizowanego roztworu lub niemożność dobrania dla danej reakcji odpowiedniego wskaźnika oraz w przypadku równoczesnego oznaczania przez miareczkowanie tym samym odczynnikiem kilku jonów obok siebie. Do metod a.e. należą: amperometria i polarometria (—> polarografia), także kulometria, konduktometria, potencjometria...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.