kultura-pochodna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chrześcijaństwo neo-ortodoksji było bardzo chrystocentryczne. (Bóg „dla nas” jest wszak tylko w Chrystusie, poza tym jest niepoznawalny i niedostępny, „nikt Go nigdy nie widział”, jak mówi Jan Ewangelista...) Było także bardzo biblijne: za postawę wiary uważało tylko Objawienie, a więc Biblię, nie zaś jakiekolwiek czynniki ludzkie i kulturo-pochodne. Obie te cechy wyrażały się jednak całkiem inaczej, niż by to był skłonny zakładać tradycyjny katolik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.