kulturalno-filantropijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obrażenia społeczeństwa i dlatego poglądy jego miały charakter jedynie kulturalno-filantropijny. Cel wychowania u Pestalozziego jest sformułowany abstrakcyjnie: jako osiągnięcie „prawdziwego człowieczeństwa“. Jednym z głównych środków zmierzających do tego celu jest praca pojęta jako czynnik wychowania, przy czym pracę uważa Pestalozzi za źródło niezależności materialnej oraz warunek kształtowania samodzielnego myślenia i postępowania dziecka. W wychowaniu szkolnym,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fiodorowa, A. T. 1952. Rola pracy socjalistycznej w komunistycznym wychowaniu mas pracujących, tłum. E. Wąsowicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.