kulturologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i notowaną w amerykańskiej nauce. Przez ćwierć wieku sprawuje funkcje dziekana wydziału Antropologicznego Uniwersytetu w Michigan, zdążył już stworzyć własną szkołę, nazwisko jego spotykamy w czołowych pismach, antologiach, księgach zbiorowych i innych przedsięwzięciach z zakresu — posłużymy się tutaj terminem White’a — „kulturologii”. Książka napisana została oczywiście z wielką znajomością przedmiotu i ostrym rozeznaniem problematyki metodologicznej, wykład jest lapidarny i jasny. White prezentuje tę wielką koncepcję społeczeństwa i kultury, jaka i w Polsce posiada piękne tradycje w osobie Ludwika Krzywickiego, Stefana Czarnowskiego czy Kazimierza Moszczyńskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.