kulturowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Młodzi poeci jak gdyby zaniechali zmagania się ze światem. Nie usiłują go widzieć. Nie przedmiot ich interesuje, ale jego wyznacznik pojęciowy, nie świat, ale jego formuła [...]. Co jest źródłem tych tendencji, nietrudno zgadnąć. Wpływ, surowy wpływ poezji anglosaskiej [...]. Poezja jako zjawisko kulturowe, jako suma aluzji i formuł ogólnych — oto ideał świecący najmłodszym [..,]. Wpływ poezji anglosaskiej był nieunikniony. Jej kulturowość, jej pojęciowość jest nie tylko u nas — także w szerokim świecie reakcją na rozchełstanie wyobraźni (francuskiego nadrealizmu chociażby), na dowolność i przypadkowość obrazowych skojarzeń. Formuła kulturowa ma być obroną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.