kulturowo-dzierżawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. 	Nazwy dzierżawcze będące zestawieniami (27) mają człony zróżnicowane semantycznie, obok toponimów dzierżawczo-topograficznych (9) typu Babi Kierz, Krawcowe Pólko, Księży Lasek, odosobnionego topograficzno-dzierżawczego (Pole Ośki), występują nazwy dzierżawczo-kulturowe (5): Niemiecka Kolonia, Sarnowmlin, kulturowo-dzierżawcze (7) np. Budy Popielarskie, Rumunki Grodzkie, Młyn Sierakowski oraz nazwy (2), w których człon drugi jest ponowionym (Wójtostwo Węgiersk, Stanisławów Choczeń)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.