kulturowo-pamiątkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Opisane wyżej formanty tworzą konstrukcje nazewnicze, należące do różnych grup semantycznych, przede wszystkim do nazw kulturowych, kulturowo-pamiątkowych, topograficznych i dzierżawczych. Są jednak 24 H. Borek, Zachodniosłowiańskie nazwy topograficzne z przyrostkiem -n-, Wrocław 1968, s. 306—317...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.