kulturtregerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Głębokie uszanowanie dla władz cesarsko-niemieckich i obawa pro-, esów, jakimi wymienione władze grożą nieustannie nie tylko swoim, ale nawet obcym pismakom, skłaniają mnie do wyrzeczenia się dalszego ciągu poglądów na kulturtregerstwo w ogóle, a „Schlesische Z e i t u n g i“ i „Pressy“ w szczególności, i do zwrócenia uwagi na to, co się dzieje w Warszawie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1956a. Kroniki. T. 1. Cz. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.